Buy Tickets

Tickets

About

BREAKING NEWS!

Lieve Reggae Family,
Ten allereerst, Wij houden van jullie!❤️
De 4e editie van Reggae Rotterdam festival wordt helaas verplaatst naar zomer 2021. De ontwikkelingen rondom COVID-19, de maatregelen van de overheid en het advies van experts, maken dit tot de enige juiste maar ook pijnlijke keuze. Het is een ontzettend zure appel en een flinke klap voor ons hele team en onze bezoekers, maar een andere optie, is er niet. De veiligheid van iedereen betrokken bij Reggae Rotterdam festival, gaat voor alles. En juist die veiligheid, is op dit moment niet te waarborgen. Voor geen enkel evenement.
Hoe naar het ook is allemaal, de blik moet toch op vooruit. De 4de editie van Reggae Rotterdam festivals zal plaatsvinden zomer 2021. En één ding beloven we: we gaan er alles aan doen om dit de grootste knaller ooit te maken. Dit hebben jullie verdiend.

Gekochte tickets blijven geldig voor de 4e editie. Alle kaartkopers ontvangen in de komende twee weken een e-mail met verdere informatie over wat te doen. Dus hou je mail en onze social in de gaten. Ontzettend bedankt voor jullie begrip en jullie steun. Ook de berichten die we in de voorbije weken al ontvingen, doen ons gigantisch goed.
Ondanks alles gaan we jullie niet laten zitten en hebben we nog wat leuke reggae vibes voor deze zomer alsnog in petto.

Tot slot, voor nu: blijf veilig allemaal, want dat gaat boven alles. Wij geloven in deze Reggae family die al 4 mooie jaren met ons mee is gegaan op deze prachtige irie reis. Gezamenlijk komen wij hier sterker uit. Zorg voor elkaar en houd afstand, zodat we in 2021 weer nader tot elkaar kunnen komen.

“Everything gonna be alright” – Bob Marley

One Love❤️💛💚

————————————————
ENG

Dear Reggae Family,
First things first, We love you!❤️
The 4th edition of Reggae Rotterdam festival will be moved to 2021. The developments around COVID-19, the measures taken by the government and the advice of experts, make this the only right but also painful choice. It’s a very sour apple and a big blow for our whole team and our visitors, but there is no other option. The safety of everyone involved in Reggae Rotterdam festival, goes for everything. And it is precisely this safety that cannot be guaranteed at the moment. For no event.
No matter how bad it all is, we have to look ahead. The 4th edition of Reggae Rotterdam festivals will take place in summer 2021. And one thing we promise: we are going to do everything we can to make this the biggest bang ever. You’ve earned it.

Purchased tickets remain valid for the 4th edition. All ticket buyers will receive an email with further information about what to do in the next two weeks. So keep an eye on your mail and our social. Thank you very much for your understanding and support. Also the messages we received in the past weeks are doing us tremendously well.

Finally, for now: stay safe all of you, because that’s above all else. We believe in this Reggae family who have been with us for 4 beautiful years on this wonderful irie trip. Together we come out stronger. Take care of each other and keep our distance, so we can come closer to each other again in 2021.
“Everything gonna be alright” – Bob Marley

One Love❤️💛💚

Artists

Many more to be annouced! Ya man!

InfoCopyright Reggae Rotterdam 2019